Turkiseläimet

SEYn mielestä nykymuotoinen turkistarhaus tulisi lakkauttaa. Turkistarhaus on elinkeino, jossa eläinten hyvinvointia ei pystytä riittävästi takaamaan ja joka on myös haitallista ympäristölle. Turkistarhaus ei SEYn mielestä kuulu eettisesti toimivaan nyky-yhteiskuntaan.

Mikäli turkiseläinlajeja pidetään, on niille taattava vähintään sellaiset olosuhteet, jotka taataan samoille lajeille eläintarhaolosuhteissa.

Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloite
SEY osallistui Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitekampanjaan 2012-2013. Kampanjassa tehtiin suomalaisen demokratian historiaa: Turkistarhaton Suomi –kansalaisaloite oli ensimmäinen eduskuntaan toimitettu ja eduskunnassa käsitelty kansalaisaloite. Allekirjoituksia aloite keräsi lähes 70 000.

Eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta kesäkuussa 2013. Käsittelyn ja sitä seuranneen äänestyksen lopputuloksena eduskunta ei vielä ollut valmis turkistarhauksen lakkauttamiseen: ainoastaan Vihreä eduskuntaryhmä kannatti kokonaisuudessaan turkistarhauksen lakkauttamista.Monet Euroopan maat ovat päättäneet lakkauttaa turkistarhauksen epäeettisenä elinkeinona.

Lue lisää Turkistarhaton Suomi -kampanjasta.