Koe-eläimet

Suomessa käytetään vuosittain yli 100 000 - 200 000 koe-eläintä, joista yli puolet ovat selkärankaisia. Eläimiä käyttävät yliopistot, valtion laitokset, lääketehtaat sekä muut yritykset ja tutkimuslaitokset. Koe-eläimistä yleisimpiä  ovat kala, hiiri ja rotta.  Lisäksi käytetään mm. koiria ja kissoja, kaneja ja marsuja,  sikoja, lampaita, hevosia ja kanoja. 

Koe-eläintoimintaa säädellään Suomessa  kohtuullisen tarkasti, ja jokaisen eläinkokeen on saatava lupa ennen sen suorittamista. Eläinkokeeksi katsotaan koe, joka aiheuttaa vähintään neulanpistoon verrattavaa kipua eläimelle.

2013 tuli voimaan uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoitukseen käytettävien eläinten suojelusta sekä asetukset valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta. Uusi laki sekä asetukset korvasivat aiemmat  säädökset. Lakimuutokset perustuvat EU:n koe-eläindirektiiviin.

Lakimuutoksen myötä Suomeen on perustettu koe-eläinten suojeluun ja hyvinvointiin keskittyvä neuvottelukunta. Laki myös velvoittaa valtioita entistä enemmän eläinkokeiden vaihtoehtojen edistämiseen.   

EU on kieltänyt kosmetiikan eläinkokeet aluellaan.  2004 astui voimaan kosmetiikkadirektiivi, joka  kielsi sekä kosmetiikan eläinkokeet EU:ssa että lopulta myös EU:n ulkopuolellakin eläimillä testattujen kosmetiikkatuotteiden myynnin EU:n alueella.  Asiassa  luotetaan pelkästään yritysten omaan sanaan, sillä kukaan ei ole oikein ottanut asiakseen valvoa direktiiviä. Tämän vuoksi tarvitaan yhä eläinkokeettoman kosmetiikan listaa, joka löytyy Animalian sivuilta. 

Eläinkokeettoman kosmetiikan lista 

SEY tekee työtä myös koe-eläinten hyväksi. Eläinpolitiikka.net on  Eläinsuojeluliitto Animalian sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton sivusto, jolla seurataan suomalaista politiikkaa eläinsuojelun sekä eläinten oikeuksien näkökulmasta.